Duurzaamheid

Voor nieuwe plan aan het Zeilschip op de Meerpaal is duurzaamheid een belangrijk een belangrijk uitgangspunt. naast de gebruikelijke eisen aan isolatie van begane grond vloer, gevels en dak krijgen ook andere duurzaamheidsaspecten aandacht.

Er is de laatste jaren al veel te doen over het toepassen van gas en de laatste maanden heeft dit tot de keuze de gasvelden in Groningen binnen een redelijke termijn te sluiten. hierop anticiperen betekent, dat er in dit plan alleen nog maar een gasaansluiting komt voor kopers/gebruikers, die op korte termijn nog absoluut geen alternatief hebben. Optioneel bieden wij hier een oplossing met elektrisch gevoede warmtepompinstallatie aan voor warmte en koeling. Het voeden van deze installatie is vervolgens ook mogelijk met behulp van zonnepanelen, waardoor de bedrijfsunit op jaarbasis energie-neutraal kan worden gebruikt. De overheid maakt keuzes voor deze systemen aantrekkelijk door het verlenen van eenmalige subsidie op de investering, dan wel een investeringsaftrek voor de vennootschapsbelasting.

Verdere maatregelen in het plan het toepassen van waterdoorlatende bestrating op parkeerplaatsen langs de erfgrenzen van het perceel en het toepassen van waterbuffers op eigen terrein, waardoor het regenwater niet direct wordt afgevoerd naar sloten en plassen,maar wegzakt in de bodem van het perceel. Deze maatregel voorkomt de toestroom van water naar waterbuffers , zoals een sloot en een plas, waardoor deze niet overbelast raken en overlast gaan geven.