Beschrijving & Impressie

Korte beschrijving van het werk

Het project bestaat uit 2 bouwdelen met in totaal 21 bedrijfsunits rondom een binnenplaats. De bedrijfsunits worden wellicht gerealiseerd in twee fasen, afhankelijk van de voortgang van de verkoop. De bouw  start bij een voorverkoop van 50%. Tussen de 2 bouwdelen is binnenplaats geprojecteerd met parkeerplaatsen voor de bedrijfsunits. Ook aan de achterzijde zijn parkeerplaatsen opgenomen. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf het Zeilschip langs twee zijden van het plan. Aan weerszijden van de toegangen  worden frames met naampanelen van de eigenaren of huurders aangebracht, waardoor iedere bewoner van een bedrijfsunit goed vindbaar is voor bezoekers. De units, direct gelegen langs de weg kunnen de bedrijfsnaam naar eigen inzicht op de gevel monteren. Meterkasten zijn voorzien direct bij de toegangsdeur en er worden aansluitpunten voor een toilet opgenomen in de begane grondvloer. Alle units hebben de beschikking over 1 of 2 genummerde parkeerplaatsen op de binnenterreinen. Voor bezoek zijn nog parkeerplaatsen op de binnenplaats beschikbaar. in overleg met de gemeente proberen we nog bezoekersparkeerplaatsen aan de voorzijde van het plan langs het Zeilschip te realiseren. Optioneel is nog de uitbreiding van de verdiepingsvloer mogelijk.

Perspectief vanaf de Rondweg

Gevelaanzicht vanaf het Zeilschip
Beeld binnenplaats

Algemene voorwaarden

De bouw wordt gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO). De kopers/eigenaren zijn  verplicht deel te nemen in de Vereniging van Mandeligheid welke het collectieve gedeelte beheert. Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand. Nadat alle verkochte eenheden opgeleverd zijn wordt het collectieve gedeelte aan de Vereniging van Mandeligheid overgedragen.

Aanvullende opdrachten

De ontwikkelaar biedt de koper de mogelijkheid meerwerkopties te laten uitvoeren, mits deze tijdig bekend zijn en er overeenstemming is over de meerkosten in verband  met de voortgang van de bouw. In overleg kunnen aanpassingen in het plan worden gerealiseerd, zodat u als koper nog invloed heeft op de inrichting van uw bedrijfsunit. De ontwikkelaar zal aanpassingen en opties aanbieden voor het aangaan van een koopovereenkomst. U bent dus vooraf op de hoogte van de kosten. De overeengekomen prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en zijn vast tot en met de oplevering. Het is koper (zonder schriftelijke toestemming van de verkoper) niet toegestaan tijdens de bouw, zelf of door derden, werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de onderhavige ruimte(n). In overleg met de aannemer kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt. Aanpassingen aan de gevels zijn uitsluitend mogelijk als het de indeling van de ramen en het aantal ramen betreft.


Aanvullende, uitgebreide informatie kunt u vinden in de Technische Omschrijving van dit project.